top of page

Icchak Kacenelson

kacenelson.jpg

"Zjawcie się wyschli, zdeptani i wysłuchajcie zaklęcia,
Otoczcie mnie korowodem, ciżbą w milczeniu zastygłą-
Dziadkowie, babcie i matki ze swymi dziećmi w objęciach,
Kości zmielone na proszek z ciał przerobionych na mydło!"

Urodził się 1 lipca 1886 roku w Kareliczach koło Nowogródka. Z domu wyniósł tradycyjne wychowanie religijne, a kształcił się pod okiem swojego ojca Jakuba Beniamina Kacenelsona. Ojciec pełnił funkcję dyrektora chederów w Łodzi oraz w Zgierzu. Był literatem. Icchak zdobywał wiedzę świecką jako samouk. Współpracował z pismami „Ha-Cefira” oraz „Ha-Dor” oraz z Jidisze Bibliotek po przeprowadzce do Warszawy. Po paru latach przeprowadził się do Łodzi i prowadził hebrajską szkołę powszechną. Założył świeckie I Gimnazjum Hebrajskie.

Debiut Icchaka jako pisarza przypadł na 1904 rok. W 1909 roku przyniósł mu rozgłos poemat napisany prozą w języku hebrajskim pt. „Bi-g(e)wulot Lita” („W granicach Litwy”). W kolejnych latach opublikował jeszcze kilka tomów poetyckich napisanych w języku hebrajskim. Rok 1928 był dla poety przełomowy – to wtedy zaczął kierować wraz z Icchakiem Lewim Hebrajskim Studiem Dramatycznym „Habima” w Łodzi.

195px-Itzhak_Katzenelson_signature.svg.png
bottom of page